'; Saikou Tokuten - 最高得点

Neo Drift Out [NGO/USA]

Snow Land Stage 3
1 + 1:16.18 NRO
2 --- ---
3 --- ---
4 --- ---
5 --- ---