'; Saikou Tokuten - 最高得点

Neo Drift Out [NGO/USA]

African Stage 2
1 + 1:02.40 NRO
2 --- ---
3 --- ---
4 --- ---
5 --- ---